Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Süperkapasitörler için grafen esaslı nanokompozit hidrojel geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, Nanolifli İlaç Taşıma Sistemine Sahip Yenilikçi Bir Oksetik Kan Damarı Stenti Geliştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Polimer esaslı organik güneş pili uygulamaları için grafen içeren nanokompozit elektrotların geliştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Sıvı kristallerin Dielektrik Parametrelerinin Belirlenmesi

  • Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, , Güneş Işığını Elektrik Enerjisine Dönüştürülen Fotovoltaik Lif Yapısının Tekstil Amaçlı Uygulanabilir Boyuta Getirilmesi

  • BAP, Araştırmacı, , 2004 Yılı Bazında Türk Pamuk İpliği Üretim Sektörü Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  • BAP, Araştırmacı, , Fotovoltaik Etki Oluşturan Lif Geliştirilmesi