Projeler

 • -Tübitak 1001, Yürütücü, 2020, Giyilebilir Elektronikler İçin Nanolif Esaslı Esnek ve Hibrit Nanojeneratörlerin Geliştirilmesi

 • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2019, Elektriksel Olarak İletken Liflerden Flok Lifi Üretimi ve Elektromanyetik Kalkanlama Özelliğine Sahip Flok Kaplı Tekstil Yüzeylerinin Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Grafen Oksit ile Modifiye Edilmiş Karbon Fiber Takviyeli Grafen Epoksi Kompozitlerin Eldesi ve Özelliklerinin İncelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Süperkapasitörler için grafen esaslı nanokompozit hidrojel geliştirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, İLETKEN POLİMER ve GRAFEN OKSİTLE FONSİYONELLEŞTİRİLMİŞ NANOLİF TABANLI PİEZOELEKTRİK NANOJENERATÖRLER

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Grafen ve İletken Polimer Katkılı Karbon Nanolif Esaslı Esnek Hibrit Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELERLE ISI DEPOLAYAN TEKSTİL MALZEMESİ GELİŞTİRİLMESİ

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Mesogenik Bileşiklerin Sıcaklığa Bağlı Elektriksel Özellikleri?, BAP Arastırma Projesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, Nanolifli İlaç Taşıma Sistemine Sahip Yenilikçi Bir Oksetik Kan Damarı Stenti Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Fonksiyonelleştirilmiş grafen ve karbon nanotüp katkılı polimer nanokompozitlerin üretilmesi ve özelliklerinin incelenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, Polimer esaslı organik güneş pili uygulamaları için grafen içeren nanokompozit elektrotların geliştirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2014, Polimer Esaslı Esnek Organik Fotovoltaik Liflerin Geliştirilmesi Ve Özelliklerinin İyileştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, Sıvı kristallerin Dielektrik Parametrelerinin Belirlenmesi

 • Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, 2010, Güneş Işığını Elektrik Enerjisine Dönüştürülen Fotovoltaik Lif Yapısının Tekstil Amaçlı Uygulanabilir Boyuta Getirilmesi-00568.STZ.2010-1

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2007, Fotovoltaik Etki Oluşturan Lif Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2005, 2004 Yılı Bazında Türk Pamuk İpliği Üretim Sektörü Profilinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma