Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2020, İş makineleri tasarımı ve kontrolü

  • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2019, Dalga enerjisinden triboelektrik etki ile elektrik enerjisi üretimi ve güç kaynağı tasarımı: mavi enerji

  • TÜBİTAK PROJESİ, Danışman, 2019, Sanayide ve termik santrallerde kullanılan bacalar için elektrofiltre tasarımı ve enerji verimliliği

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Fosforik Asit Yakıt Pilinin (FAYP) Alternatif Akım Şebeke Uygulamaları

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2013, Elektrik Makinaları Laboratuvarının Geliştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2013, Güç Elektroniği Laboratuvarının Geliştirilmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2010, Katı Oksit Yakıt Pillerinin Enerji Sistemlerindeki Dinamik Davranışının İncelenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2005, Paralel Bağlı FACTS Esnek Alternatif Akım İletim Sistemleri Cihazları Kullanılarak Enerji Sistemlerinin Kontrolü