Bildiriler

 • Inspection of Grid Code Compliance of Wind turbines, International GAP Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, 2018

 • Piezoelektrik Nanojeneratör ile Enerji Üretimi ve Depolanmasının Deneysel Olarak İncelenmesi, IV. INES International Academic Research Congress (INES - 2018), 2018

 • Alkaline Fuel Cells and Power Plant Applications, International GAP Renewable Energy and Energy Efficiency Congress, 2018

 • Lityum Polimer Piller için Uzaktan Erişilebilen Şarj Devresi, 2nd Engineers of Future International Student Symposium EFIS 2018, 2018

 • Elektronik Sistemlerdeki DC Parametrelerin RF ile izlenmesi, 2nd Engineers of Future International Student Symposium EFIS 2018, 2018

 • The Behavior of Thyristor Switched Capacitor TSC Installed in an Infinite Bus System, The IEEE Region 8 Eurocon 2009 Conference, Vols: 1- 4, 2009

 • Investigation of Damping Effect of Power System Stabilizer in thePresence of Communication Delays, International Universities Power Engineering Conference, (UPEC 2008), 2008

 • Effects of PWM Chopper Drive on the Torque Speed Characteristic of DC Motor, IEEE 43. International Universities Power Engineering Conference, (UPEC 2008), 2008

 • The behaviour of TSR based SVC and TCR based SVC installed in an infinite bus system, 2008 IEEE 25th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel, 2008

 • Analysis of TSR based SVC for a three phase system with static and dynamic loads, IEEE International Conf. on Electrical Engineering (ICEE 2007), 2007

 • Zaman Gecikmeli Jeneratör Uyarma Kontrol Sisteminin Kararlılık Analizi, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Fuarı, 2007

 • Üç Baralı Statik Yüklü Bir Sistemde TCSC nin Bulanık Mantık ile Kontrolü, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Fuarı, 2007

 • Behavior of Thyristor Switched Capacitor TSC in a System with Stair Case Static Load Conditions, Proceedings of ISEECE 2006: The 3rd International Symposium and Exhibition on Electrical, Electronic and Computer Engineering, 2006

 • Modelling and Simulation of TSR based SVC on Voltage Regulation for Three Bus System, Proceedings of ISEECE 2006: The 3rd International Symposium and Exhibition on Electrical, Electronic and Computer Engineering, 2006

 • Simulation of TSC on Voltage Regulation for Static and Dynamic Load Models Using MATLAB, IEEE The 38th North American Power Symposium, (NAPS-2006), 2006

 • Tristör Anahtarlamalı Kapasitör lü Kompanzasyon Sisteminin Modellenmesi ve Gerçekleştirilmesi, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO?2006), 2006

 • Akıllı On Off Kontrolör Tasarımı, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2006), 2006

 • Dinamik Yük Koşullarında TCSC nin Bulanık Mantık ile Kontrolü, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2006), 2006

 • AÇ KAPA Kontrollü FACTS Cihazları ile Yük Kompanzasyonu, III. Otomasyon Sempozyumu, 2005

 • Bir Tekstil Fabrikasının Harmonik Analizi, 11. Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Ulusal Kongresi ve Fuarı, 2005

 • Esnek AC İletim Sistemlerinde Kullanılan Cihazlar ve TCR SVC TSR Yapılı Paralel Kompanzatörlerin Yük Gerilimine Etkisinin Matlab Ortamında İncelenmesi, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi MBGAK, 2005

 • Reaktif Güç Kompanzasyonunun Gerilim Regülasyonuna Etkisinin Deneysel Olarak ve Matlab Ortamında Gerçekleştirilmesi, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi MBGAK, 2005