Makaleler

 • RFID?li Mesafe Kontrol Rölesi Tasarımı, International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2019
  Uluslararası - Index Copernicus
  Gelen Ayetül , Bayram Tayfun

 • Gerçek bir PV Sistem için Akü Şarj Devresi Tasarımı, International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2019
  Uluslararası - Index Copernicus
  Gelen Ayetül , Ayık Mehdi

 • Cross-entropy Method for Distribution Power System Reconfiguration, Engineering Reports, 2019
  Uluslararası - Compendex
  Sebaa Karim , Gelen Ayetül , Nouri Hassan

 • The modeling and simulation of thermal based modified solid oxide fuel cell SOFC for grid connected systems, ACTA SCIENTIARUM-TECHNOLOGY, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gelen Ayetül , Yalçınöz Tankut

 • The performance of SOFC model under different three phase load conditions, Fuel Cells, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gelen Ayetül , Yalçınöz Tankut

 • The Performance of Thermal based Modified Solid Oxide Fuel Cell Model under Different DC Load Conditions, Journal of Engineering Research, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gelen Ayetül , Yalçınöz Tankut

 • A Dynamic Model for Solid Oxide Fuel Cell System and Analyzing of its Performance for DC and AC Operation Conditions, Int. Journal of Energy Research, 2013
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gelen Ayetül , Yalçınöz Tankut

 • Experimental Studies of a Scaled Down TSC Prototype for VoltageRegulation and Compensation, INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE, 2010
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gelen Ayetuel , Yalcinoz Tankut

 • Experimental studies of a scaled down TSR based SVC and TCR based SVC prototype for voltage regulation and compensation, TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, 2010
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gelen Ayetül , Yalçınöz Tankut

 • Stability analysis of a generator excitation control system with time delays, Electrical Engineering, 2010
  Uluslararası - SCI
  Ayasun Saffet , Gelen Ayetül

 • Esnek AC İletim Sistemlerinde Kullanılan Cihazlar ve TCR SVC TSR Yapılı Paralel Kompanzatörlerin Sistem Gerilimine Etkisinin Matlab Ortamında İncelenmesi, Kaynak Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, 2010
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Gelen Ayetül

 • An educational software package for Thyristor Switched Reactive Power Compensators using Matlab Simulink, Simulation Modelling Practice and Theory, 2010
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gelen Ayetül , Yalcinoz Tankut

 • Realization of Power Electronic Converter Based DC Motor Speed Control Methods Using MATLAB Simulink, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gelen Ayetul , Ayasun Saffet

 • PI CONTROL OF THYRISTOR SWITCHED CAPACITOR TSC AND THYRISTOR SWITCHED REACTOR BASED STATIC VAr COMPENSATOR TSR BASED SVC, JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZIUNIVERSITY, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Gelen Ayetuel , Yalcinoz Tankut

 • Dağıtılmış Enerji Sistemlerine DES Genel Bir Bakış ve Türkiye deki Potansiyel Durumu, KTMMOB EMO Bilim Dergisi, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Gelen Ayetül , Yalçınöz Tankut

 • Üç Baralı Bir Sistemde Tristör Anahtarlamalı Kapasitör TSC li Kompanzasyon Sisteminin Modellenmesi ve Simülasyonu, 3e Electrotech Dergisi, 2007
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Gelen Ayetül , Yalçınöz Tankut

 • Bir Tekstil Fabrikasının Harmonik Analizi, 3e Electrotech Dergisi, 2006
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Kara Ayetül , Ceylan Yasin , Ayasun Saffet , Yalçınöz Tankut

 • Güç Sistemlerindeki Kesicilerin PLC ile Kontrolünün Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Kaynak Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, 2006
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Büyükakkaş Kadir , Arslan Ergün , Gelen Ayetül , Yalçınöz Tankut