Projeler

  • Diğer (Uluslararası), Eğitmen, 2019, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Görevlileri ve Sosyal Hizmet Merkezi personeline yönelik uzmanlaşmış eğitim programları

  • Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 2019, Rehberlik Arastırma Merkezlerinin Kapsayıcı EgitimHizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (RAMKEG) Projesi

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, 2017, Psikososyal Destek Uygulayıcı Eğitim Programı. SHM, Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişimci Eğitimleri ve Sağlık Sisteminin Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi Projesi

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Eğitmen, 2017, Toplumsal Travmalar ve Afette Psikososyal Destek Projesi

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2014, Değerlisin Sağlık Kal Projesi

  • Avrupa Birliği, Yürütücü, 2011, Bibliodrama As a Way Of Intercultural Learning For Adults