Bildiriler

 • TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI VE ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK BAĞLAMINDA SUÇ KORKUSU, 1. ULUSLARARASI- 17. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, 2020

 • Role of Virtual Reality Applications in Drug Addiction Treatment., XVI. European Congress of Psychology, 2019

 • Hate Speech on Online Platforms: ?Syrian Refugees?., 19. Annual Conference of the European Society of Criminology, 2019

 • Üniversite Öğrencilerinde Travmatik Yaşantı Sıklığının Değerlendirilmesine Yönelik bir Ön Çalışma, V. Turkcess Kongresi, 2019

 • Üniversite Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 16. Adli Bilimler Kongresi, 2019

 • The Relationship Between Traumatic Stress and Mental Health in University Students, 19. Annual Conference of the Europe Society of Criminology, 2019

 • Role of Child Monitoring Centers for Child Sexual Abuse., An International Conference on Education, Technology and Science., 2018

 • Kimlik Aidiyeti Bağlamında Göç Olgusu: Türkiye?den Almanya?ya Göç Eden Kadınların Öldükten Sonra Gömülmek İstedikleri Coğrafya Üzerine Nitel Bir İnceleme., ULUSLARARASI GÖÇ VE KADIN SEMPOZYUMU, 2018

 • Alkolden Dolayı Ehliyetini Kaybeden Sürücülerin Adli-Psikolojik Yönden İncelenmesi, 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018

 • Online Oyun Bağımlılığı Üzerine Bir İnceleme: Mavi Balina Oyunu., 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018

 • Bir Sosyal Medya Hastalığı Olarak Fear of Missing Out Sendromu., 15. Adli Bilimler Kongresi, 2018

 • İngiltere ve Abd?de Uygulanan Cezaevi Islah Programlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi, 15. Adli Bilimler Kongresi., 2018

 • Sağlık Çalışanlarında Mobbing Algısı., 14. Adli Bilimler Kongresi., 2017

 • Sağlık Çalışanlarında İçsel ve Dışsal Motivasyon Algısı, 14. Adli Bilimler Kongresi, 2017

 • Göçmenlerin Ayrımcılık Algılarının İncelenmesi., 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016

 • Dissosiyatif Bozukluk Tanısı Almış Kişilerin Vesayet Altına Alınmasına Dair Retrospektif Bir Çalışma, 13. Adli Bilimler Kongresi, 2016