Makaleler

 • Evaluation of mobbing perception levels of health employees, Health Services Management Research, 2021
  Uluslararası - SCOPUS
  Hamzaoğlu Nurcan , Yayak Aslı , Türk Burcu

 • The Effects of Childhood Trauma Experiences and Attachment Styles on Cyberbullying and Victimization among University Students, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2021
  Uluslararası - SCOPUS
  Türk Burcu , Yayak Aslı , Hamzaoğlu Nurcan

 • Çocuk İstismarı ve İhmali Hakkında Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi: Kesitsel Araştırma, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 2021
  Uluslararası - TR DİZİN
  Türk Burcu , Hamzaoğlu Nurcan , Yayak Aslı , Şenyuva Gülçin

 • Kadına Yönelik Şiddetin Türkiye?deki Yüzü: Son 10 Yılda Basına Yansıyan 10 Şiddet Olayı., Turkish Studies Social Sciences, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Yayak Aslı

 • A New Model In The Evaluation of Abused Children: The Child Monitoring Center., Revista Argentina de Clinica Psicologica, 2020
  Uluslararası - SSCI
  Yayak Aslı

 • Sağlık Çalışanlarında Mobbing ve Motivasyon Algıları ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Edirne Örneği, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Yayak Aslı , Top Özlem

 • Flört Şiddeti Üzerine Bir İnceleme, Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Türk Burcu , Hamzaoğlu Nurcan , Yayak Aslı

 • A Research On The Identity and Cultural Features of Pomak Community, Mester, 2019
  Uluslararası - AHCI
  Yayak Aslı

 • Evaluation of Ethnic Identity Perceptions of Turkish Origin Immigrants Living in Germany in Terms of Social Psychological Terms., Journal of Science and Innovative Technologies, 2019
  Uluslararası - DOAJ
  Yayak Aslı

 • A Psycho-social investigation on the causes of Juvenile delinquency., International Journal of Humanities and Social Development Research, 2019
  Uluslararası - CiteFactor
  Yayak Aslı , Türk Burcu , Hamzaoğlu Nurcan

 • A New Approach in Addiction Treatment., International Journal of Humanities and Social Development Research, 2019
  Uluslararası - CiteFactor
  Yayak Aslı

 • Stendhal (Florence) Syndrome as an Unclassified Disorder, Studies on Ethno-Medicine, 2019
  Uluslararası - Scopus
  Yayak Aslı

 • Etnik Kimlik Algısının Dört Boyutu, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Yayak Aslı

 • Role of Succesful Immigrant Integration Practices in Prevention of Terrorism: Italy Approach, Journal of Science and Innovative Technologies, 2018
  Uluslararası - DOAJ
  Yayak Aslı

 • Göçmenlerin Ayrımcılık Algıları ile Özdeşlesme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Incelenmesi, TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Yayak Aslı

 • A Review On Psychopatology In Sex Crimes, Scholars Bulletin, 2017
  Uluslararası - Open Academic Journals Index
  Yayak Aslı

 • Prejudice And Discrimination On The Basis Of Social Dominance Theory, SCHOLARS BULLETIN, 2017
  Uluslararası - Open Academic Journals Index
  Yayak Aslı

 • Göçmenlerin Nefret Suçu Deneyimlerinin İncelenmesi, ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2016
  Uluslararası - Index Copernicus
  Yayak Aslı , Balcıoğlu İbrahim

 • Türkiye Cezaevlerindeki Islah-rehabilitasyon Çalısmalarının Diger Ülkelerin Uygulamalarıyla Karsılastırılması, SUÇ VE CEZA, 2009
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Yayak Aslı , Ersoy Gökhan , Ziyalar Neylan