Projeler

  • -Tübitak 1001, Araştırmacı, 2018, İzmit Körfezi için Çok-Ortamlı Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Akıbeti Modeli Geliştirilmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, EV TOZUNDA BULUNAN AĞIR METALLERİN İNSAN SİNDİRİM SİSTEMİNİN DEĞİŞİK BASAMAKLARINDA BİYOLOJİK OLARAK ALINABİLİRLİĞİ

  • -Tübitak 3501, Yürütücü, 2016, Bursa Atmosferinde Güncel Pestisitlerin Atmosferik Konsantrasyon ve Islak Çökelme Akı Seviyelerinin Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2012, Kalıcı Organik Kirleticilerin KOK lar Kısa Dönem Atmosferik Konsantrasyonlarının Farklı Örnekleyicilerle Belirlenmesi

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2008, Pasif Örnekleyiciler ile Bursa Atmosferindeki Bazı Kanserojenik Organik Bileşiklerin Seviyelerinin Belirlenmesi Bunların Aktif Örnekleyicilerle Mukayesesi

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2007, Bursa Atmosferindeki Poliaromatik Hidrokarbonların PAH lar Islak Çökelme Akılarının Mevsimsel Değişimlerinin Belirlenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2007, Poliklorlu Bifenillerin PCB ler Kuru ve Islak Çökelme Miktarlarının Mevsimsel ve Bölgesel Değişimlerinin Belirlenmesi

  • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2005, Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının İyon Değiştirme Yöntemi İle Geri Kazanılabilirliğinin Araştırılması

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2004, İplik Boyama Endüstrisi Atıksularına İleri Oksidasyon Yöntemleri Uygulanarak KOI ve Renk Giderimi