Makaleler

 • BURSA İLİ?NDEN TOPLANAN YUMURTA ÖRNEKLERİNDEAĞIR METAL İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ VE RİSKDEĞERLENDİRMESİ, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 2020
  Ulusal - TR DİZİN
  Birgül Aşkın

 • Links between airborne microbiome, meteorology, and chemical composition in northwestern Turkey, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2020
  Uluslararası - SCI Expanded
  Lang Yona Naama , Öztürk Fatma , Gat Daniela , Aktürk Merve , Dikmen Emre , Zarmpas Pavlos , Tsagkaraki Maria , Mihalopoulos Nikolaos , Birgül Aşkın , Kurt Karakuş Perihan Binnur , Yinon Rudich

 • Brominated flame retardants in a computer technical service: Indoor air gas phase, submicron (PM1) and coarse (PM10) particles, associated inhalation exposure, and settled dust, Chemosphere, 2019
  Uluslararası - SCI
  Genişoğlu Mesut , Sofuoğlu Aysun , Kurt Karakuş Perihan Binnur , Birgül Aşkın , Sofuoğlu Sait Cemil

 • Organophosphate ester (OPEs) flame retardants and plasticizers in air and soil from a highly industrialized city in Turkey, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 2018
  Uluslararası - SCI
  Kurt Karakuş Perihan Binnur , Alegria Henry , Birgül Aşkın , Gungormus Elif , Jantunen Liisa

 • The first countrywide monitoring of selected POPs: Polychlorinated biphenyls (PCBs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and selected organochlorine pesticides (OCPs) in the atmosphere of Turkey, ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, 2018
  Uluslararası - SCI
  Kurt Karakuş Perihan Binnur , Ugranli Cicek Tugba , Sofuoğlu Sait Cemil , Çelik Halil , Güngörmüş Elif , Gedik Kadir , Sofuoğlu Aysun , Ökten Hatice Eser , Birgül Aşkın , Alegria Henry , Jones Kevin Christopher

 • Ev Tozunda Bulunan Ağır Metallerin İnsan Sindirim Sisteminin Değişik Basamaklarında Biyolojik Olarak Alınabilirliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018
  Ulusal - Google Scholar
  Gül Hatice Kübra , Birgül Aşkın , Kurt Karakuş Perihan Binnur

 • Polyurethane foam (PUF) disk passive samplers derived polychlorinated biphenyls (PCBs) concentrations in the ambient air of Bursa-Turkey: Spatial and temporal variations and health risk assessment, CHEMOSPHERE, 2017
  Uluslararası - SCI
  Birgül Aşkın , Kurt Karakuş Perihan Binnur , Alegria Henry , Güngörmüş Elif , Çelik Halil , ÇİÇek Tuğba , Can Güven Emine

 • Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and alternative flame retardants (NFRs) in indoor and outdoor air and indoor dust from Istanbul-Turkey: Levels and an assessment of human exposure, Atmospheric Pollution Research, 2017
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kurt Karakuş Perihan Binnur , Alegria Henry , Jantunen Liisa , Birgül Aşkın , Topcu Aslınur , Jones Kevin Christopher , Turgut Cafer

 • Historical sediment record and levels of PCBs in sediments and mangroves of Jobos Bay Puerto Rico, Science of The Total Environment, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Alegria Henry , Martinez Colon Michael , Birgül Aşkın , Brooks Gregg , Hanson Lindsay , Kurt Karakuş Perihan Binnur

 • Concentrations Gas Particle Partitioning and Seasonal Variations of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons at Four Sites in Turkey, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2015
  Uluslararası - SCI Expanded
  Birgül Aşkın , Taşdemir Yücel

 • Bursa Atmosferi ndeki Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Konsantrasyon Seviyelerinin Zamansal ve Bölgesel Değişimi, Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi, 2013
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Birgül Aşkın , Cindoruk Sabahattin Sıddık , Esen Fatma , Taşdemir Yücel

 • Air soil exchange of PCBs Seasonal variations in levels and fluxes with influence of equilibrium conditions, Environmental Pollution, 2012
  Uluslararası - SCI Expanded
  Taşdemir Yücel , Salihoğlu Güray , Salihoğlu Nezih Kamil , Birgül Aşkın

 • Bursa da Yarıkırsal Bölge de Poliklorlu Bifeniller PCB ler Organoklorlu Pestisitler OCP ler ve Poliaromatik Hidrokarbonların PAH lar Toplam Çökelme Akılarının Belirlenmesi, Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi (HKAD), 2012
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Cindoruk Sabahattin Sıddık , Birgül Aşkın , Esen Fatma , Taşdemir Yücel

 • Can car air filters be useful as a sampling medium for air pollution monitoring purposes, Environment International, 2012
  Uluslararası - SSCI
  Katsoyıannıs Athanasıos , Birgül Aşkın , Ratola Nuno , Cıncınellı Alessandra , Sweetman Andrew J , Jones Kevin C

 • Atmospheric polybrominated diphenyl ethers PBDEs in the United Kingdom, Environmental Pollution, 2012
  Uluslararası - SCI Expanded
  Birgül Aşkın , Katsoyiannis Athanasios , Gioia Rosalinda , Crosse John , Ratola Nuno , Sweetman Andrew J , Jones Kevin C

 • Determination of the Sampler Type and Rainfall Effect on the Deposition Fluxes of the Polychlorinated Biphenyls, The Scientific World Journal, 2012
  Uluslararası - SCI Expanded
  Birgül Aşkın , Taşdemir Yücel

 • Atmospheric wet and dry deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs determined using a modified sampler, Atmospheric Research, 2011
  Uluslararası - SCI Expanded
  Birgül Aşkın , Taşdemir Yücel , Cindoruk Sabahattin Sıddık

 • Seasonal atmospheric deposition variations of polychlorinated biphenyls PCBs and comparison of some deposition sampling techniques, Environmental Science and Pollution Research, 2011
  Uluslararası - SCI Expanded
  Birgül Aşkın , Taşdemir Yücel

 • Advanced Oxidation of Textile Dyeing Effluents Comparison of Fe 2 H2O2 Fe 3 H2O2 O3 and Chemical Coagulation Processes, Fresenius Environment Bulletin, 2009
  Uluslararası - SCI Expanded
  Akal Solmaz Seval Kutlu , Üstün Gökhan Ekrem , Birgül Aşkın , Yonar Taner

 • Regeneration of industrial district wastewater using a combination of Fenton process and ion exchange A case study, Resources, Conservation and Recycling, 2007
  Uluslararası - SSCI
  Üstün Gökhan Ekrem , Akal Solmaz Seval Kutlu , Birgül Aşkın

 • Treatability studies with chemical precipitation and ion exchange for an organized industrial district OID effluent in Bursa Turkey, Desalination, 2007
  Uluslararası - SCI Expanded
  Akal Solmaz Seval Kutlu , Üstün Gökhan Ekrem , Birgül Aşkın , Taşdemir Yücel

 • Investigation of COD and colour removal on a textile industry wastewater using advanced oxidation and chemical treatment processes, Ekoloji, 2007
  Ulusal - SCI Expanded
  Birgül Aşkın , Akal Solmaz Seval Kutlu

 • Bursa da Ölçülen Kükürt Dioksit SO2 ve Partikül Madde PM Seviyelerinin Mekana Bağlı Değişimi, Gazi Üniversitesi, FBE Dergisi, 2006
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Erbaşlar Tuncay , Birgül Aşkın , Taşdemir Yücel

 • Colour and COD removal from textile effluent by coagulation and advanced oxidation processes, Coloration Technology, 2006
  Uluslararası - SCI Expanded
  Akal Solmaz Seval Kutlu , Birgül Aşkın , Üstün Gökhan Ekrem , Yonar Taner