Projeler

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 2015, Multi Criteria Evaluation of Socio Spatial Resilience based on Sectoral Changes in Kayseri City Region

  • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2001, İstanbul için Deprem Master Planı

  • DİĞER, Uzman, , Hanehalklarının Sigorta Yaptırma ve Risk Azaltma Davranışlarının İncelenmesi