Bildiriler

  • Beta Talasemi Tanılı Ergenlerin Benlik ve Vücut Algıları İle Duygu Durum Özelliklerinin İncelenmesi., Uludağ Üniversitesi Pediatri Kış Kongresi, 0

  • Çocuk ve Ergenlerin Kanser Tedavisinde Sık Görülen Ruhsal ve Davranışsal Problemler ve Çözüm Önerileri: 10 Yıllık Tek Merkez Deneyimi, 16. Uludağ Üniversitesi Pediatri Kış Kongresi, 0

  • Kanser Tanısı Alan Ergenlerin Hastalık Algılarının Değerlendirilmesi., XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi., 0

  • Erken Çocukluk döneminde Lösemi Tedavisi Gören Çocuklarda Zihin Kuramı, Dil ve Yönetici İşlevler, Uludağ Üniversitesi Pediatri Kış Kongresi, 0

  • Assesment of overprotective parenting attitudes and emotional status among ill children with chronic or serious hematologic disease., The Official Journal of the World Federation of Heamophilia., 0