Makaleler

 • HEMOFİLİDE PROBLEM DAVRANIŞLAR VE AŞIRI KORUYUCU ANNELİK TUTUMLARI, Güncel Pediatri, 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Çırpan Kantarcıoğlu Arzu , Sezgin Evim Melike

 • Küçük çocuklarda zaman kavrayışı ve öngörü arasındaki bağlantılar, Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2019
  Uluslararası - DOAJ
  Çırpan Kantarcıoğlu Arzu , Karakelle Şerife Sema

 • Kanser Tanısı Alan Ergenlerde Hastalık Algısı ve Duygu Durumunun İncelenmes, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2019
  Uluslararası - TUBİTAK Ulakbilim SCOPUS
  Çırpan Kantarcıoğlu Arzu , Demirkaya Metin , Sevinir Betül Berrin

 • Assessment of Health-Related Quality of Life in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Survivors: Perceptions of Children, Siblings, and Parent., Turkish Journal of Hematology, 2019
  Uluslararası - SCI Expanded
  Kızmazoğlu Deniz , Sezgin Evim Melike , Çırpan Kantarcıoğlu Arzu , Baytan Birol , Meral Güneş Adalet , Tüfekçi Özlem , Ören Hale

 • Bursa?da Pediatrik Talasemi, Hemofili ve Losemili Olgu Annelerinin Asiri Koruyucu Ebeveyn Tutumlari ve Duygu Durumlarinin Degerlendirilmesi., Güncel Pediatri, 2018
  Uluslararası - ESCI
  Çırpan Kantarcıoğlu Arzu , Sezgin Evim Melike , Baytan Birol , Meral Güneş Adalet

 • Zor ama Zorunlu Bir Konu: Hekimlerin Kötü Haber Vermesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Çırpan Kantarcıoğlu Arzu

 • A prospective follow-up of quality of life, depression, andanxiety in children with lymphoma and solidtumors, Turkish Journal of Medical Sciences, 2017
  Uluslararası - SSCI
  Yıldırım Mızrak Nihal , Demirkaya Metin , Sevinir Betül Berrin , Vural Ayşe Pınar , Çırpan Kantarcıoğlu Arzu

 • Health-Related Quality of Life, Depression, Anxiety, and Self-Image in Acute Lymphocytic Leukemia Survivors., Turkish Journal of Hematology, 2016
  Uluslararası - SCI Expanded
  Baytan Birol , Aşut ÇİĞdem , Çırpan Kantarcıoğlu Arzu , Sezgin Evim Melike , Meral Güneş Adalet

 • Lösemi Tedavisi Gören Çocuklarda Öfke, Dışsallaştırma Problemleri ve Anne -Çocuk İlişki Özellikleri ile Annelerinin Duygu-Durum ve Stres Davranışlarının İncelenmesi , Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016
  Uluslararası - TUBİTAK Ulakbilim SCOPUS
  Çırpan Kantarcıoğlu Arzu , Sezgin Evim Melike , Baytan Birol , Meral Güneş Adalet

 • Altı Aylık ALL Tedavisinin 1-3 Yaşlarındaki Çocuklarda Psikososyal Gelişim ve Duygu Durumu Üzerindeki Etkileri., Güncel Pediatri, 2012
  Uluslararası - ESCI
  Çırpan Kantarcıoğlu Arzu , Sezgin Evim Melike , Baytan Birol , Meral Güneş Adalet