Bildiriler

 • Paper Industry In Turkey And The World, 2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu, 2017

 • Yüzey Kaplama ve Sizing Uygulamasında Kurutma Tekniğinin Kağıdın Renk ve Parlaklığına Etkisinin İncelenmesi., 2. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu., 2017

 • Kağıt Geri Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı, Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu, 2012

 • Bitkisel ve Mineral Yağ Bazlı Mürekkeplerin Farklı Kağıt Yüzeylerinde Bazı Basılabilirlik Davranışlarının İncelenmesi, I.Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu., 2011

 • Su Bazlı Flekso Mürekkebi ile Yapılan Baskılarda Kağıdın Hava Geçirgenliği ve Yüzey Kabalığının Baskı Parlaklığı Lightness ve Baskı Densitesine Etkisinin İncelenmesi, 4.Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 2011

 • Flotasyon Mürekkep Gidermede CMYK Renk Sistemlerinin Uzaklaştırılma Performansları, III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Okside Nişasta CMC ve Mukavemet Artırıcının Testliner Kuşelemesinde Kullanılma Denemeleri, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Kağıt Fabrikalarında Atık Su Arıtmasında Yeni Bir Yaklaşım PAC S, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 2010

 • Effects of Coating on the Surface Roughness and Print Density Properties of Paper, 3rd International. City Break Conference., Athens Institute For Education and Research, 2010

 • Effects of Premodification of Cellulosic Fibres on the Quality of Backwater in a Papermachine, The 1st International Symposium on Turkish&Japanese Environment and Forestry, 2010

 • Effects of Fiber Treatments on the Paper Sizing and Environment, 3rd International City Break Conference, Athens Institute For Education and Research, 2010

 • Trials of Some Plant Dyes on Cellulosic Fibres and Boards, The 1st International Symposium on Turkish&Japanese Environment and Forestry, 2010

 • Adsorption of Sizing Emulsion on Various Cellulosic Fibres, 2nd International Symposium on Sustainable Development (ISSD 2010), 2010

 • Effects of Various Fibres in a Thin Biocomposite Material, 2nd International Symposium on Sustainable Development (ISSD 2010), 2010

 • Pre treatments of Cellulose Fibres with Some Chemicals for Effective Sizing, XXI TECNICELPA Conference and Exhibition / VI CIADICYP 2010, 2010

 • Effects of FAS Deinking on theRemoval of Main Colour of Oil Based Inks from Uncoated and Coated Office Papers, XXI TECNICELPA Conference and Exhibition / VI CIADICYP, 2010

 • Solid Density and Dot Gain Properties of Alkali Sized Some Recycled Papers, XXI TECNICELPA Conference and Exhibition / VI CIADICYP, 2010

 • Effects of Xylans on theRefinability Physical and Mechanical Properties of Eucalyptus Kraft Pulps, Proceeding of 1. National Eucalyptus Symposium, 2008

 • Internal Sizing Performance of Some Pulps, Proceeding of 1. National Eucalyptus Symposium, 2008

 • Alternative Utilization of Agricultural Residues and Fast Growing Tree Species in the Southeastern Anatolian Region, Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region, 2006

 • Sizing of Lignocellulosic Fibers in Papermaking, Proceeding of First International Workshop, Novel Technologies in Pulp and Paper Industry, 2005

 • Performance of Recycled Fibre on the Runnability of Paper Machine, Proceeding of First International Workshop, Novel Technologies in Pulp and Paper Industry, 2005

 • Kağıt Endüstrisinde Kaolenin Kullanımı, XI Ulusal Kil Sempozyumu, 2003

 • AKD Absorption Properties of Kaolen CaCO3 and TiO2, Prooceedings of XI National Clay Symposium, 2003

 • The Effect of Testing Temperature on the Bonding Strength of Wheat Straw Resins, International Conference WPP 2003, Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper, 2003

 • Recycling of CCA Treated Lumber in the Manufacture of Flakeboard, International Conference WPP 2003, Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper, 2003

 • Characterisation of the Deformational Behaviour of Fibrous Network, International Conference WPP 2003, Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper, 2003

 • Effects of CaCO3 Loading on Some Properties of Wood free Papers, International Conference WPP 2003, Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper,, 2003

 • Yenilenebilir Lif Kaynaklarından RTM Teknoılojisi ile Otomotiv Endüstrisi için Bitkisel Lif Plastik Kompozitlerin Üretimi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, 2002

 • Karaçam ve Sarıçam Odunlarına Anhidrit Modifikasyonları ile Boyutsal Sabitlik Kazandırılması, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, 2002

 • Yüzey Aktifleştirilmiş Kaplama Şeritlerinin Mekaniksel Özellikleri ve Bağlanma Kalitelerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı,, 2002

 • Alkil Keten Dimerin Kağıdın Sürtünme Özelliğine Etkisi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı,, 2002

 • Kağıtın Sürtünme Testinde Test Ağırlığı ve Test Hızının Etkisi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, 2002

 • Potential Utilisation of Wood Residue in Turkey, First International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, 2002

 • A Step Forward to Be Energy Self Efficient Wastes to Energy in SEKA Akdeniz Paper Mill, First International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, 2002

 • An Overview of Charcoal Resources in Turkey, First International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, 2002

 • Biomass Potential of Turkey, First International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, 2002

 • Glued Laminated Timber Glulam and Their s efor Building Construction, 4. GAP Engineering Congresses, 2002

 • Alkali Papermaking and Some New Alkali Internal Sizing Agents, Proceedings of 4. GAP Engineering Congresses, 2002

 • Kağıt Fabrikası Atıklarının Çevreye Olan Zararları ve Arıtılması, 4. GAP Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2002

 • Production of Pulp and Paper from Agricultural Plant Residiues Generated in GAP Region, Proceedings of 4. GAP Engineering Congresses, 2002

 • The Mechanism of AKD and Ketone Sizing, Proceedings of 56th APPITA Annual Conference, 2002

 • The Characterization and Disposal Methods of the Flotation Deinking Sludge in Therecycled Fiber Mill, ISWA International Congress, 2002

 • Situation of paper based waste in Turkey, ISWA International Congress, 2002

 • Characteristics of Twentieth Century Lignin Containing Publication Papers, The Proceedings of The Institute of Paper Conservation Fourth International Conference, 1199