Bildiriler

  • Assessment of Material Type, Diameter, Orientation and Closeness of Fibers in Vulcanized Reinforced Rubbers, ICSM 2017 : International Conference on Solid Mechanics, 2017

  • TAKVİYELENDİRİLMİŞ KAUÇUKLARDA RASTGELE DAĞILMIŞ TAKVİYELERİN MEKANİK DAVRANIŞA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI, XX. Ulusal Mekanik Kongresi, 2017