Bildiriler

  • Giyilebilir Dış İskelet İçin Kullanılacak Yapay Kasların Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi, 22. Ulusal Mekanik Kongresi, 2021

  • Düz Fiber Takviyeli Eksenel Simetrik Kauçukların Mekanik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi, 21. Ulusal Mekanik Kongresi, 2019

  • Assessment of Material Type, Diameter, Orientation and Closeness of Fibers in Vulcanized Reinforced Rubbers, ICSM 2017 : International Conference on Solid Mechanics, 2017

  • Takviyelendirilmiş Kauçuklarda Rastgele Dağılmış Takviyelerin Mekanik Davranışa Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması, XX. Ulusal Mekanik Kongresi, 2017