Bildiriler

 • İran?ın Balistik Füze Sistemlerine Sahip Olma Stratejisi Kapsamındaki Güncel Gelişmelerin Analizi, XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi (Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Temel Gelişmeleri ve Dinamikleri),, 2019

 • Avrupa Birliği?nin Siber Güvenlik Stratejisinde Rol Oynayan Kurumsal Yapılanmaların Analizi, XI. Uluslararası Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi (Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Temel Gelişmeleri ve Dinamikleri), 2019

 • Siber İstihbarat Kapasitesinin Çeşitlenmesinin İnsana Dayalı İstihbarat Yöntemlerinin Geleceğine Etkisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kuram, Yöntem, Uygulama), 2019

 • Bir Teknik İstihbarat Yöntemi Olarak Siber Casusluk Faaliyetlerinin Uluslararası Güvenliğe Etkileri, III. İstanbul Boğaziçi Uluslararası Siber Politika ve Siber Güvenlik Konferansı, 2019

 • Güvenlikleştirme Teorisi Kapsamında Hükümet Kaynaklı Tedbirler İle İnternetin Parçalanması Süreçlerinin Analizi, III. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi (100. Yılında Uluslararası İlişkiler Disiplini, 2019

 • Zeytin Dalı Harekatı na Yönelik Olarak Sosyal Medyada Gerçekleşen Dezenformasyon Faaliyetleri, X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı (Diplomasi ve Savaşın Değişen Rolü), 2018

 • ABD?nin Ulusal Enerji Sektörünü Hedef Alan İstihbarat Faaliyetlerine Yönelik Kontr/Espiyonaj Stratejisi, ULUSLARARASI ENERJİ EKONOMİ VE GÜVENLİK KONGRESİ, 2018

 • Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Siber Mücadelenin Örnek Olaylar Kapsamında Analizi, I. İstanbul Boğaziçi Uluslararası Siber Politika ve Siber Güvenlik Konferansı, 2018

 • Edward Snowden Olayı Kapsamında Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Siber Mücadelenin Analizi, II. Uluslararası TESAM Sosyal Bilimler Kongresi (QuoVadis Türkiye? / Ekonomik, Siyasal, Sosyal ve Güvenlik Boyutlarıyla Türkiye?nin Gelecekteki Konumu, 2017

 • Amerika Birleşik Devletleri nin Siber Kapasitesinde Rol Oynayan Kurumsal Yapılanmaların Analizi, IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı (Dünya Politikasında Kriz ve Değişim), 2017

 • Sosyal Medya nın Enformasyon Savaşı Tekniği Olarak Kullanılmasının DAEŞ Terör Örgütü?nün Faaliyetleri Kapsamında Analizi, VIII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı (Küresel ve Bölgesel Sistemde Devlet ve Devlet Dışı Aktörler, 2016

 • NATO nun Siber Güvenlik Stratejisinin Analizi, VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı (Uluslararası Sistemde Yeni Düzen Arayışları), 2016