Makaleler

 • National Security 2.0: The Cyber Security of Critical Infrastructure, Perceptions: Journal of International Affairs, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Darıcılı Ali Burak

 • İSTİHBARİ FAALİYETLER KAVRAMI, İstihbarat Çalışmaları ve Araştırmaları Dergisi, 2022
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Darıcılı Ali Burak

 • The Operational Capacity of Turkish Intelligence within the Scope of Use of High-Technology Products, Insight Turkey, 2022
  Uluslararası - Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  Darıcılı Ali Burak

 • The Cyber Security Strategy of Israel, VOPROSY ISTORII, 2021
  Uluslararası - AHCI
  Darıcılı Ali Burak , Erendor Mehmet Emin

 • The Impact Of Artificial Intelligence Management Upon International Security, Savunma Bilimleri Dergisi, 2020
  Uluslararası - TR DİZİN
  Darıcılı Ali Burak

 • Türkiye?nin Siber Güvenlik Politikalarının Analizi Türkiye?nin Potansiyel Siber Güvenlik Stratejisi, TESAM Akademi Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Darıcılı Ali Burak

 • Role of Private Companies in the Future?s Intelligence Management Anaysis of The US Intelligency System Within This Scope, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Darıcılı Ali Burak

 • Analysis of Iran s Cyber Security Strategy With Regard To The Attack and Defence Capacity, Turkish Studies Social Sciences International Academic Journals, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Darıcılı Ali Burak

 • Analysis of Manipulation of The Russian Federation in The 2016 Presidential Elections of The United States of America Within The Scope of Intelligence Techniques, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 2019
  Ulusal - TR DİZİN
  Darıcılı Ali Burak

 • Cyber Attacks Against Turkey Right After Shooting Down Russian SU-24 Aircraft, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2018
  Uluslararası - SOBIAD
  Darıcılı Ali Burak

 • Analysis of the Cyber Security Strategies of People?s Republic of China, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Darıcılı Ali Burak , Özdal Barış

 • Analysis of the Cyber Security Strategies of People?s Republic of China, Güvenlik Stratejileri, 2018
  Uluslararası - ULAKBİM, SOBİAD, Index Copernicus
  Darıcılı Ali Burak , Özdal Barış

 • Rusya Federasyonu nun Siber Güvenlik Kapasitesini Oluşturan Enstrümanların Analizi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (BİLİG), 2017
  Uluslararası - SSCI
  Darıcılı Ali Burak , Özdal Barış

 • Demokrat Parti Hack Skandalı Bağlamında ABD ve RF?nin Siber Güvenlik Stratejilerinin Analizi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Dergisi, 2017
  Uluslararası - Academic Journal, Asos
  Darıcılı Ali Burak

 • Enformasyon Savaşı Bağlamında Rusya Federasyonu ve Türkiye İlişkilerinin Analizi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
  Ulusal - TR DİZİN
  Darıcılı Ali Burak , Özdal Barış

 • Rusya Federasyonu Kaynaklı Olduğu İddia Edilen Siber Saldırılar, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
  Uluslararası - Art Index (Art Research Database, EBSCO)
  Darıcılı Ali Burak