Projeler

  • ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 2018, BELEDİYELERDE UYGULANAN STRATEJİK PLANLAMANIN ŞEHİR YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ