Projeler

  • Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 2017, Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi

  • Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 2017, Psiko-Sosyal Destek Programlarının Yenilenmesi AR-GE Projesi

  • Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 2017, Psikosoyal Destek Programlarının Yenilenmesi

  • Uluslararası İkili İşbirliği Programları, Araştırmacı, 2017, Psikososyal Destek programlarının Desteklenmesi

  • Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 2017, Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi

  • Avrupa Birliği, Araştırmacı, 0, Engelli Öğrencilerle Engelsiz Üniversiteye Doğru

  • DİĞER, Yönetici, 0, YERİNDEN OLMUŞLARIN YERLEŞİM TERCİHLERİ VE İSTİHDAM OLANAKLARI ARAŞTIRMASI VAN

  • Avrupa Birliği, Yönetici, 0, AB finansmanı ile İLO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının TÜRKİYE DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN KÖTÜ BİÇİMLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI PROJESİ 2006 TÜRKİYE

  • DİĞER, Yönetici, 0, YERİNDEN OLMUŞLARIN KÖYE DÖNÜŞ VE YERLEŞİM TERCİHLERİ VAN

  • Avrupa Birliği, Eğitmen, 0, KADINLARIN HİZMETLERE ERİŞİMİ VE SOSYAL YAŞAMA KATILIMINI DESTEKLEME PROJESİ VAN