Bildiriler

  • Bourdieu nün Tabakalaşma Teorisinde Hayat Tarzı Tahakkümü Türkiye de Elitlerin Sonradan Görme Muhafazakârlara Karşı Ateşleri, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, 2016