Bildiriler

 • Amputee Electromyography Signal Classification Using Convolutional Neural Network, 2020 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO), 2020

 • Multivariate empirical mode decomposition based EMG signal analysis for smart prosthesis, 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2018

 • Empirical Mode Decomposition Based Feature Extraction for Intelligent Emotion Recognition, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE), 2017

 • Sınıf Ayrılabilirlik Ağırlıklı Rastgele Altuzaylar Sınıflandırıcı, Akıllı Sistenmlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, 2016

 • Görgül Kip Ayrışımı ve Eğimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi ile Epilepsi Tespiti, 23. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2015), 2015

 • Görgül kip ayrışımı ve eğimden arındırılmış dalgalanma analizi ile EOG gürültü temizleme, 22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı(SİU 2014), 2014

 • Detrended fluctuation analysis for empirical mode ecomposition based denoising, 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014), 2014

 • Sürekli vucut sıcaklığı ölçmü için biyotelemetri cihaz tasarımı, TIP Teknolojileri Ulusal Kongresi, 2014

 • Eğimden arındırılmış dalgalanma analizi ve görgül kipayrışımı tabanlı EEG analizi, TIP Teknolojileri Ulusal Kongresi, 2014

 • EEG Denoising Based on Empirical Mode Decomposition and Mutual Information, XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing, 2013

 • Hilbert Huang Transform Based Hierarchical CLustering For EEG Denoising, 21st European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2013), 2013

 • EEG isaretlerinin Görgül Kip Ayrısımı ve Ortak Bilgi ile Analizi, 21. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı(SIU 2013), 2013

 • EEG signal classification using ensemble decision tree, 16th International Research/Expert Conference, 2013

 • Geliştirilmiş Morfolojik Öznitelikler Kullanılarak EKG Sinyal Analizi, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2012), 2012

 • Breast cancer classification by using support vector machines with reduced dimension, 53rd International Symposium ELMAR, 2011

 • Role ile Doppler Fetal Kalp Hızı Monitörü Test Cihazı, TIP Teknolojileri Ulusal Kongresi 2011 (TIPTEKNO 2011), 2011

 • Loadcell Signal Denoising with Wavelet Transform and Multiresolution Analysis, 5th International Symposium On Wavelets Applications to World Problems, 2010

 • Design of a labview design of a labview based graphical user interface for Remote control of a computer controlled diesel engine test unit, International Educational Technology Conference (IETC 2010), 2010

 • Design and development of a computer controlled marine diesel engine, International Maritime Lecturers Association Conference 2009, 2009

 • Varyasyonel Kip Ayrışımı ve Bant Genişliği Özelliği ile EKG Sinyallerinin Analizi, 24. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2016),