Bildiriler

  • DAKİK: Pomodoro tekniği tabanlı çoklu platform destekli zaman yönetim uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS2017), 2017