Projeler

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 2019, ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇALIŞAN TEKNİK PERSONELE İLİŞKİN EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÜLKEMİZE ÖZGÜ MODELİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Boron Doped Diamond (BDD) Elektrotlar Kullanılarak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Elektro-Oksidasyonu

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2017, Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2016, Ülke Genelindeki Evsel Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumlarının Tespiti Revizyon İhtiyacının Belirlenmesi Projesi

 • Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 2016, Marmara Denizi?nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2015, KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI SIZINTI SULARINDAN AMONYAK VE SÜLFATIN STRÜVİT VE ETRENJİT ÇÖKTÜRMESİ İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN YÜZEY YANIT YÖNTEMİYLE MODELLENMESİ VE OPTİMİZASYONU

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2015, Entegre Çevre İznine Tabi Otomotiv Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2012, HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI TEDBİR STRATEJİLERİ 1- Kızılırmak, Yeşilırmak, Susurluk, Konya Kapalı, Marmara, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Kuzey Ege, Burdur, Seyhan, Ceyhan Havzaları

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2011, GÖKGÖL (KOZANLI/KULU) SULAK ALAN YÖNETİM PLANI 2012-2016

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2009, Katı Atık Deponi Sahası Genç Sızıntı Sularının Elektrokoagülasyon Yöntemi Kullanılarak Arıtılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2008, Tekstil Endüstrisi Reaktif ve Dispers Boya Banyo Atiksularının Elektrokoagülasyon Prosesi İle Arıtımı Yanıt Yüzey Yöntemi İle Optimizasyonu

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2004, Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörde Çeşitli Organik ve Hidrolik Yüklerin Atıksu Arıtma verimine Etkisi