Projeler

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2019, Kağıt ve Fleksıbıl Plastik Gıda Ambalajlarında Kullanılan Baskı Mürekkeplerinden Geçebilecek Fotobaşlatıcıların Tespiti (TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/933)

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Farklı asitlik düzeylerine sahip limonataların depolama sürecinde aroma profilindeki değişimlerin araştırılması (190Y016)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2018, PET Gıda Ambalajlarından Gıdaya Geçebilecek Kalıntıların Araştırılması (TAGEM/GYKMAEM/A/18/A3/P1/02)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2018, Naturel Sızma Zeytinyağının Fizikokimyasal ve Duyusal Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine Ambalaj Materyalinin Etkisi (TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P5/120)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2018, Bebek ve Küçük Çocuk Gıdalarının Servisinde Kullanılan Plastik Esaslı Bazı Malzemelerden Gıdaya Geçebilecek Kalıntıların Araştırılması (TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/01/291)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2018, Mikroenkapsüle Arı Sütü Üretimi Kapsüllerin, Taze ve Liyofilize Arı Sütü ile Fizikokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri Yönünden Kıyaslanması ve Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi (TAGEM ARGE Projesi - No: TAGEM/ 18 / AR-GE / 25)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2017, Teneke Kutularda Kullanılan Farklı Ticari Lakların Bazı Özelliklerinin ve Model Gıda Ortamlarındaki Migrasyon Profillerinin Belirlenmesi (TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/116)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2016, Floropolimerler İle Kaplanmış Tavaların Migrasyon Durumlarının Araştırılması (TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/99)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2014, Plastik ve Silikon Mutfak Gereçlerinden Gıdaya Geçen Kalıntı Seviyelerinin Araştırılması (TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/47 )

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Uzman, 2011, Domates Salçalarında Kullanılan Ambalajların Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi (TAGEM/11/AR-GE/11)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 2011, Türkiye?de Yetişen Bitkisel Çayların Bazı Temel Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi (TAGEM/GY/11/03/01/178)

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 2010, Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelerden Gıdaya Geçebilecek Alüminyum Miktarı ve Bunun Riskleri (TAGEM/GY/11/03/01/180)

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2003, Ekmek Üretiminde Laktik Starter Uygulamasının Proteinlerin Elektroforetik Özellikleri Üzerine Araştırmalar

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2002, SARABA ISLEMEYE UYGUN YERLI VE YABANCI BAZI ÜZÜM ÇESITLERI VE SARAPLARININ RESVERATROL VE FENOLIK ANTIOKSIDAN IÇERIKLERININ ARASTIRILMASI