Bildiriler

 • THE USE OF CERTAIN EPOXY DERIVATIVES IN FOOD CONTACT MATERIALS AND ARTICLES, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies ? ICAFOF 2018, 2018

 • Gıda ve Yemde Kullanılan Nanomateryallerin Risk Değerlendirmesinde Avrupa Birliği?nin Yaklaşımı, Uluslararası Tarım, Çevre, Sağlık Kongresi (International Congress of Agriculture, Enviroment and Health -icaeh), 2018

 • Gıda ile Temas Eden Malzemeler Kontrollerinde Kullanılan Analitik Metotlar için Validasyon Prosedürleri, Uluslararası Tarım, Çevre, Sağlık Kongresi (International Congress of Agriculture, Enviroment and Health -icaeh), 2018

 • Meslek Etiği Nedir?, International Congress of Islamic Economy, Finance and Ethics, 2017

 • BASKI MÜREKKEPLERİNDEN GIDAYA GEÇEBİLECEK FOTOBAŞLATICILAR, 4. Uluslararası Gıda Kongresi, 2017

 • Esansiyel Yağ İçeren Biyobozunur Polilaktik Asit (PLA) Gıda Ambalajlarının Antimikrobiyal Etkinlikleri, 4. Uluslararası Gıda Kongresi, 2017

 • Semi-Quantitative Analysis In WDXRF Spectrometry Of Polyethylene Materials Used In Food Packaging, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, 2015

 • Mikrobiyolojik ve Aflatoksin Yönünden Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Çaylarının İncelenmesi, II. Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2014

 • Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Çaylarının Mineral İçeriklerinin Belirlenmesi, II. Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2014

 • Toplam Fenolik ve Antioksidan İçerik Yönünden Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Çaylarının İncelenmesi, II. Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, 2014

 • Gıda Ambalajı Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamaları, Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 2013

 • Legislation of Turkey and European Union on Food Contact Materials, VII. International Packaging Congress and Exhibition, 2013

 • The Main Indicator of The Safety of Packaging Materials: Analysis of Migration, VII. International Packaging Congress and Exhibition, 2013

 • Gıda ile Temas Eden Malzemelerin Güvenirliliğinde Ambalaj Laboratuvarının Rolü, Uludağ Üniversitesi II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 2012

 • Duyusal Analizle Zeytinyağı Kalitesinin Belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, 2011

 • Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerin Uygunluğu, Uludağ Üniversitesi I. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 2011

 • The comparıson of methanol and hot water extraction on total phenolic contents and antioxidant activity of selected Turkish herbs, 4th International Congress on Food and Nutrition, 2011

 • The Quantity Of Aluminium Migration Into Foodstuff From Food Contact Materials, 4th International Congress on Food and Nutrition, 2011

 • Effects of different applications on tarhana quality, 6th International Congress Flour ? Bread ?11, 8th Croatian Congress of Cereal Technologists, 2011

 • Glikoz Oksidaz ve Askorbik Asit Kullanımının Hamur Reolojisi ve Ekmek Kalitesi Üzerine Etkisi, Türkiye 10. Gıda Kongresi, 2008

 • Effect of Lactic Starter on Electrophoretic Patterns of Gliadins., 5 th Int. Food Tech. Congress, 2007

 • Analysis of Aroma Active Compounds in Tarhana by GC-Olfactometry, 5 th Int. Food Tech. Congress, 2007

 • Çilek Suyuna Enzim Uygulamasının Renk Stabilizasyonu Üzerine Etkisi, 1. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2003