Bildiriler

  • EXPECTED CONFIDENCE LEVEL OF SOCIOLOGY STUDENTS: THE EXAMPLE OF BURSA TECHNICAL UNIVERSITY, Al-Farabi 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 2022

  • A QUANTITATIVE STUDY ABOUT THE FUTURE ANXIETY OF SOCIOLOGY STUDENTS, Al-Farabi 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 2022

  • OKUL ORTAMINDA MULTİDİSİPLİNER EKİBİN BİR ÜYESİ OLARAK OKUL SOSYAL HİZMET UZMANI, UMTEB 2. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

  • Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Uyumu, IMCC 2018 ULUSLARARASI GÖÇ ve İLETİŞİM KONGRESİ, 2018

  • İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA NARSİSİZM DAVRANIŞLARININ CİNSİYET VE KARDEŞ SAYISI DEĞİŞKENİNE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ, GAP I. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

  • TÜRKİYE?DE YAŞLILIĞIN KADINSALLAŞMASI, ŞEHR-İ NUH ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 2018

  • Sosyoloji Öğrencilerinin Koronavirüs Döneminde Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları, I. International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences, 0