Makaleler

 • SOSYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARI, Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, 2022
  Uluslararası - Asos İndex, Acar İndex, Citefactor, İdealonline
  Dağ Adem

 • Romantik Bağlanmanın Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Dağ Adem , Ersoy Ali Fuat

 • 2020 VE 2022 YILLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ ÖLÇÜMDE DEĞİŞEN ŞARTLARA BAĞLI OLARAK YABANCI DÜŞMANLIĞI HAKKINDA NİCEL BİR ARAŞTIRMA, 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 2022
  Ulusal - TR DİZİN
  Şimşek Rıdvan , Dağ Adem , Ersoy Ali Fuat

 • KORONAVİRÜS (COVID-19) AŞISI KARŞITLIĞINA YÖNELİK NİCEL BİR ARAŞTIRMA, Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (UNIKA Toplum ve Bilim) Dergisi, 2021
  Uluslararası - ResearchBib Academic Resource Index
  Dağ Adem , Demirci Hakan

 • THE FEAR OF COVID-19 IN THE CONTEXT OF GENDER IN TURKEY, Akademik Hassasiyetler, 2021
  Ulusal - TR DİZİN
  Dağ Adem , Şimşek Rıdvan , Demirci Hakan

 • Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Okula Uyum Süreçleri Hakkında Nitel Bir Araştırma, International Journal Of Turkish Literature Culture Education (TEKE), 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Dağ Adem

 • Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında İlkokula Devam Eden Sığınmacı Öğrencilerin Eğitim Başarılarını Etkileyen Faktörler, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 2018
  Ulusal - Academic Resource Index, Index Copernicus, SSRN, ESJI, Scientefic World Index, SIS, Info Base Index, DRJI, 12OR Awards, General Impact Factor, DIIF, Advanced Science Index, SOBİAD, Root Indexing, World Cat, Crossrof, Together We Reach The Goal
  Dağ Adem

 • Okul Öncesi Dönemde Okul Sosyal Hizmeti, SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, 2018
  Ulusal - Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBible (Academic Resource Index), Directory Of Indexing And Impact Fact (DIIF), Scientific World Index ( SCIWIN), Society Of Economics And Development, Root Society For Indexing And Impact Factor Service, I2OR Indexing Services Evaluation Of Publication Impact Factor (PIF), Scientific Indexing Services (SIS), Directory Of Research Journals Indexing (DRJI), ISSUU Journal Listings, Cosmos Impact Factor, OCLC WorldCat, General Impact Factor
  Dağ Adem

 • Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Disiplin Cezası Uygulamaları: Sakarya Liselerinde Nitel Bir Araştırma, Journal of Turkish Studies, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Dağ Adem

 • Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında İlkokul Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Devamsızlık Problemleri, Akademik Hassasiyetler The Academic Elegance, 2018
  Ulusal - TR DİZİN
  Dağ Adem

 • Eğtiim İle Sosyal Hizmetin Bütünleşmesini Hazırlayan Koşullar ve Türkiye de Okul Sosyal Hizmeti, International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 2017
  Ulusal - Academic Resource Index, Index Copernicus, SSRN, ESJI, Scientific World Index, INFOBASE INDEX, DRJI, I2OR Awards, General Impact Factor, DIIF, Advanced Science Index
  Dağ Adem

 • Suriyeli Kadın Sığınmacıların Sosyal ve Ekonomik Problemleri: Karaman Geçici Eğitim Merkezi Örneği, International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), 2017
  Ulusal - ISJI, Academic Resource Index, SSRN, DIIF, Advanced Science Index, General Impact Factor, Infobase Index, DRJI, Index Copernicus, Scientific World Index
  Dağ Adem

 • Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Lise Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Algıladıkları Sosyal Destek Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, 2017
  Ulusal - SOBİAD,MLA, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileriİndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley, Open Academic JournalsIndex, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Akademic Keys, ASI (Advanced Science Index), S JournalsIndex, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), I2OR, MIAR (Information Matrix For The Analysis OfJournals), Spark Index, İnfobase Index, Sysmatic Impact Factor, International Innovative JournalImpact Fa
  Dağ Adem , Yıldız Recep

 • Eğitimde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Okul Sosyal Hizmeti, the Journal of Academic Social Sciences, 2016
  Ulusal - SOBİAD, CiteFactor, İndex Copernicus, Academic Keys, Scientific İndexing Services, Asos Akademia Sosyal Bilimler İndeksi, Open Academic Journals Index, Research Bible, DRSJ Directory Of Research Journal İndexing, İSAM, Akademik Dizin, Türk Eğitim İndeksi, Journals İndex, SJournal İndex, EuroPub, ASRPC, I2OR, IIJIF, Scholarsteer, Saif Scholars Impact, ADVENCED SCIENCE INDEX, Acarindex
  Dağ Adem

 • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yaşlılık ve Sosyal Dışlanma, the Journal of Academic Social Sciences, 2016
  Ulusal - SOBİAD, İndex Copernicus, Acasemickeys, SIS, ISAM, ASOS, OAJI, RESERARCH BIBLE, DRJI, AKADEMİK DİZİN, ICI, CITEFACTOR, TEI, SJOURNALS İNDEX, JOURNAL INDEX, ACARİNDEX.COM, SCİENCE LİBRARY INDEX
  Dağ Adem

 • 20-60-20 Okul Değişimi Kuramı: Adapazarı Örneği, ÇEKMECE İZU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2016
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Dağ Adem