Bildiriler

 • SUBMISSIVE BEHAVIORS AND INTERPERSONAL SENSITIVITY, Globets: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, 2018

 • DİNİ GRUPLARINTOPLUMSAL DEĞİŞİMDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, DİNİ GRUPLAR SİYASET VE BÜRAKRASİ, 2017

 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE YAŞAM KALİTESİ VE İŞ PERFORMANSI ARSINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, WORLD HEALTY SPORT TOURİSM CONGRESS EXBİTİON, 2017

 • Sağlık çalışanlarına uygulanan mobbingin örgütselbağlılık ve iş yaşam kalitesine etkisi, HESTOUREX WORLD HEALTY SPORT TOURİSM CONGRES, 2017

 • As A Predıctor Of Leısure Tıme Satısfactıons OfAdolescents, HESTOUREX WORLD HEALTY SPORT TOURİSM CONGRES, 2017

 • Personalıty Characterıstıc As A Predıctor Of MobılePhone Addcıtıon On Adolescents, HESTOUREX WOLRD HEALTY SPORT TOURİSM CONGRES, 2017

 • Examınatıon Of The Predıctor Varıances Of TheMobıle Phone Addıctıon On Adolescents, HESTOUREX WORLD HEALTY SPORT TOURİSM CONGRES, 2017

 • Comparable Examınatıon Of Psychologıcal CapıtalLevels And Locus Of Controls Of The Prımary SchoolTeachers, HESTOREX WORLD HEALT SPORT TOURİSM CONGRES, 2017

 • İş Yaşam Kalitesinin Yordayıcısı Olarak ÖrgütselBağlılık, HESTOREX (WORLD HEALTY SPOR TOURİSM CONGRES, 2017

 • Kamu Çalışanların Denetim Odakları İle Sosyal Sermaye Düzeyleri Arasındaki ilişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, First Internatıonal Management Research Congress, 2016

 • Thoughts Of Health Workers Related To The Organızatıonal Changes Of Turkısh Health System, This certificate is awarded to:Abdullah IşıklarFor excellent presentation inInternational Journal of Health Administration and Education Congress (SanitasMagisterium), 2015

 • İlkokul öğrencilerin sosyal uyum düzeylerinin incelenmesi, 14. Ulusal sınıf Öğretmenliği eğitimi Sempozyumu, 2015

 • The investigation of stress and aggression levels in hearing impaired sportsmen aged between 18 25 years old, International Scientific conference, 2011