Makaleler

 • Mediation Role of Organizational Commitment in The Effect of Work Quality and Leadership Support in Work Performance, SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 2018
  Uluslararası - Internation Scientific Indexing (ISI)
  Çelmece Nuriye , ışıklar Abdullah

 • Effect of the Mobbing in Organizational Commitmentand Job Life Quality Which is Applied to HealthWorkers, KHAZAR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Çelmece Nuriye , ışıklar Abdullah , Arslan Serkan

 • Organizational Commitment as a Predictor of Job Life Quality, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2017
  Uluslararası - ESCI: Emerging Sources Citation Index
  Çelmece Nuriye , ışıklar Abdullah , Macar Mehmet , Kaya Tayfur

 • An Examination of The Relationship Among Obesity, Quality ofLife And Job Performance in Health Personnel, Journal of Research in Humanities and Social Science, 2017
  Uluslararası - Copernicus
  Çelmece Nuriye , ışıklar Abdullah , Dikmen Tugay , Miebaka Mosles

 • Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2016
  Uluslararası - Ebsco Hot
  Çelmece Nuriye , ışıklar Abdullah

 • İlkokulda sosyal uyum problemi yaşayan öğrencilerin anne baba stres düzeylerinin incelenmesi, RTE Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  ışıklar Abdullah , Bilgin Mehmet , Bilgin Mehtap

 • An examinaion on the predictive varıables of adolescents life satisfaction, Asian Journal of Social Sciences, Arts and Humanities, 2016
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  ışıklar Abdullah , Bilgin Mehmet , Bilgin Mehtap

 • Thoughts of health workers related to the organizational changes of Turkish health system, Sanitas Magisterium, 2016
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Çelmece Nuriye , Ayyıldız Yasemin , ışıklar Abdullah

 • İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA SOSYAL UYUMDÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  ışıklar Abdullah , Bilgin Mehmet , Bilgin Mehtap

 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ALGILANAN LİDERLİK ve İŞ YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ, The Journal of Academic Social Science, 2015
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Nuriye Çelmece , ışıklar Abdullah

 • Çocuklar İçin Utangaçlık Ölçeği nin Türkçe Formu nun Geçerliği ve Güvenirliği, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Şar Ali Haydar , ışıklar Abdullah , Özçelik Basri , Özbay Ahmet

 • Incarcerated Mothers and Fathers How their Absences Disrupt Children s High School Graduation, International Journal of Psychology and Educational Studies, 2015
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Ayyıldız Yasemin , Şar Ali Haydar , ışıklar Abdullah

 • http dhgm meb gov tr yayimlar dergiler Milli Egitim Dergisi 205 pdf, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015
  Ulusal - ASOS
  ışıklar Abdullah

 • 6 7 ve 8 Sınıf ÖğrencilerininFen Derslerini Yapılandırmacı ÖğrenmeAnlayışı Açısından Algılamaları, MİLLİ EĞİTİM DERGİSİ, 2015
  Ulusal - ASOS
  ışıklar Abdullah

 • okul müdürüne güvenin iş tatmini üzerindeki etkisinde lider ve etkileşiminin aracı rolü, bitlis eren üniversitesi sosyal bilimler enst. dergisi, 2015
  Ulusal - Asos
  ışıklar Abdullah

 • THE ANALYZATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF SABOTAGE AND OPERATIONALITY UNDER THE SPECTRUM OF NUMEROUS VARIABLES, The Journal of Academic Social Science Studies,, 2015
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Sema Cihan , Şar Ali Haydar , Özçelik Basri , ışıklar Abdullah

 • ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAMDOYUMUNU YORDAYICI DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Şar Ali Haydar , ışıklar Abdullah , Aydoğan İsmail

 • An investigation of the relationship between high school students problematic mobile phone use and their self esteem levels, Education, 2013
  Uluslararası - Eric
  ışıklar Abdullah , Şar Ali Haydar , Durmuşçelebi Mustafa

 • Examining Multi DimensionalLife Satisfaction as a Predictorof Loneliness and Self Esteem, Croatian Journal of Education, 2013
  Uluslararası - SSCI
  ışıklar Abdullah

 • DENETİM ODAĞI ÖZNEL İYİ OLUŞ VE İYİMSERLİĞİNSPORTİF GÜVENİN YORDAYICILARI OLARAKİNCELENMESİ, Niğde Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012
  Uluslararası - Asos
  Şar Ali Haydar , ışıklar Abdullah

 • Examining psychological well being and self esteem levels of Turkish students in gaining ıdentity against role during conflict periods, Journal of Instructional Psychology, 2012
  Uluslararası - ERİC
  ışıklar Abdullah

 • Problemli mobil telefon kullanım ölçeğinin Türkçeye uyarlaması, Uluslararası insan bilimler dergisi, 2012
  Ulusal - DOAJ
  Şar Ali Haydar , ışıklar Abdullah

 • ERGENLERDE YAŞAM KALİTESİ VE BENLİK SAYGISI DÜZEYİNİNCİNSİYET VE OBEZİTE DEĞİŞKENLERİ AÇISINDANİNCELENMESİ, fırat üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 2012
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  ışıklar Abdullah

 • Apprenticeship Training in Turkey, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2012
  Uluslararası - Doaj
  ışıklar Abdullah

 • Examining the correlation between perceived social support in adolescence and bullying in terms of prediction, Education, 2012
  Uluslararası - Eric
  ışıklar Abdullah , Şar Ali Haydar , Aslıhan Çelik

 • Examination of the variables predicting internet addiction in adolescence, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012
  Uluslararası - SSCI
  ışıklar Abdullah

 • Investigation of Internetaddiction and loneliness levels inadolescence according to some variables, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012
  Uluslararası - SSCI
  ışıklar Abdullah

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı ÖğrencilerininKaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Alver Birol , Bozgeyikli Hasan , ışıklar Abdullah

 • ULAŞIM HİZMETİNDE GÖREVLİ SÜRÜCÜLERİN STRESLE BAŞETMEBECERİLERİ BİR ALAN UYGULAMASI, Akademik Bakış Dergisi, 2011
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Şar Ali Haydar , ışıklar Abdullah

 • Öğrencilerin Mesleki EğitimMerkezlerine YönlendirilmeleriÖnündeki Engel Olumsuz VeliGörüşleri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Bozgeyikli Hasan , ışıklar Abdullah

 • İlköğretim öğrencilerinin kariyer gelişimlerinin demografik faktörler açısından incelenmesi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  ışıklar Abdullah , Bozgeyikli Hasan

 • İşverenler ve usta öğreticilerin mesleki eğitim merkezlerinden gelen öğrencilere yönelik görüşlerinin incelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2011
  Uluslararası - DOAJ
  ışıklar Abdullah , Şar Ali Haydar , Koç Mustafa

 • The effect of a group guidance program to elementary 8th grade students views towards apprenticeship training, Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 2011
  Uluslararası - Doaj
  ışıklar Abdullah

 • Internet addiction among adolescents and its relation to subjective well being, Internatıonal Journal of Academic Research, 2011
  Uluslararası - SCI Expanded
  ışıklar Abdullah , Şar Ali Haydar , Yağmur Aksöz

 • Üstün yetenekli öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010
  Ulusal - Ulakbim
  Bozgeyikli Hasan , Doğan Hüseyin , ışıklar Abdullah

 • Analyzing undergraduate students self confidence levels in terms ofsome variables, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010
  Uluslararası - Endekste Taranmıyor
  Avcu Ramazan , Şar Ali Haydar , ışıklar Abdullah

 • Demographic variables and levels of life satisfaction The case of students enrolled in apprenticeship training, African Journal of Business Management, 2010
  Uluslararası - SSCI
  Bozgeyikli Hasan , ışıklar Abdullah , Eroğlu Susran Erkan

 • ERGENLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ BAZIDEGİşKENLER AÇıSıNDAN İNCELENMESİ, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008
  Ulusal - Endekste Taranmıyor
  Doğan Hüseyin , ışıklar Abdullah , Eroğlu Susran Erkan

 • Research of university students academic emotions regarding some variablesSelçuk University faculty of education sample, ", Georgian Electronic Scientific Journal of Education Science and Psychology, 2006
  Uluslararası - Scopus
  Eroğlu Susran Erkan , ışıklar Abdullah , Bozgeyikli Hasan