Projeler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Bilimsel Araştırma Projesinin Başlığı: Fırtına Zararı Sonrası Bölmeden Çıkarılma Çalışmalarında Kullanılan Mobil Vinç Sisteminin Verim Analizi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Yangın Sahasına Ulaşım olanaklarının CBS Karar Destek Sistemi İle Belirlenmesi: Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Örneği

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Tigercat 635D Sürütücü Kullanılarak Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2014, Orman Ürünleri Nakliyatının Planlanması Amaçlı CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, İnsansız Hava Araçlarının Orman Yollarının Projelendirilmesinde Kullanım Olanakları

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012, Orman İçi ve Kenarı Yol Ağlarında Ekolojik Sanat Yapıları Üzerine Araştırmalar

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, , Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , Alçak İrtifa İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Veriler Kullanılarak Toprak Amenajman Sistemlerinin Geçici Oyuntu Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

 • BAP, Yürütücü, , Dağlık Arazilerde İnce Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sisteminin Uygulanması Kahramanmaraş Örneği

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , Dağlık Arazide Kalın Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sistemi Uygulanmasının Ekonomik ve Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi

 • DİĞER, Araştırmacı, , Juniper Inventory by Using High Resolution Digital Images OSU and USDA Forest Service Oregon USA

 • BAP, Yönetici, , KSÜ Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanında Orman Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Coğrafi Bilgi Sistemi CBS Temelli Veri Tabanı Oluşturulması İçin Jeodezi ve Fotogrametri Laboratuarının Geliştirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, , Orman Yangınlarının Öncesinde ve Sonrasında Koruma Amaçlı Altyapı Sistemi Olarak Orman İnşaatı Tesisleri Türkiye Yunanistan İkili İşbirliği Projesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, , CBS Teknikleri Kullanılarak Orman Yollarının Yangın Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi

 • BAP, Yönetici, , Makineli Üretimde Kullanılan Ekipmanların Orman Toprağı Üzerinde Oluşturduğu Etkiler

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, , Türkiye Ormancılığı Şartlarında Modern Optimizasyon Yöntemleri ve CBS Kullanarak Orman Yolu Planlama Modelinin Geliştirilmesi ve KSÜ Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanında Uygulanması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , WEPP modeli ve GIS teknikleri kullanılarak Kahramanmaraş Kartalkaya yağış havzasında sediment üretiminin ve tahmini toprak kayıplarının belirlenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, , Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin Uygulanması ve Türkiye Ekonomisine Yapacağı Katkının Belirlenmesi

 • BAP, Araştırmacı, , Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde Ağ Modeli Tabanlı Optimizasyon Teknikleri Kullanılarak Orman Ürünleri Transport Maliyetinin Minimizasyonu

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, , Yangın Sahasına En Kısa Sürede Ulaşımı Sağlayacak Optimum Güzergahın Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Kullanılması