Projeler

 • -Tübitak 1001, Yürütücü, 2022, Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Yangınları ile Mücadeleye Katkısı Ve Yangından Zarar Gören Odun Hammaddesi Kaynaklı Ekonomik Kayıpların Azaltılması Açısından İncelenmesi

 • -Tübitak 1002, Yürütücü, 2019, Odun Hammaddesi Üretiminde Motorlu Testere Kaynaklı Antropojenik Gürültü Yayılımının CBS Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi.

 • -Tübitak 1002, Yürütücü, 2019, Taşınabilir Vinç ile Entegre Küçük Ölçekli Hava Hattının Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Uygulanması ve Sistemin Verim Açısından Değerlendirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Orman Alanlarındaki Açık Maden İşletmelerinin Haritalanmasında İHA-tabanlı 3-Boyutlu Verilerin Kullanılması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019, Endüstriyel Ormanlarda Yürütülen Mekanik Üretim Çalışmalarında Makine Kaynaklı Başlıca Fiziksel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2018, CBS Teknikleri ve İHA Tabanlı Multispektral Veriler ile Bingöl İli Mevcut Doğal Kaynaklarının Arıcılık Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi ve Çotla Bal Havzasının Oluşturulması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Fırtına Zararı Sonrası Bölmeden Çıkarılma Çalışmalarında Kullanılan Mobil Vinç Sisteminin Verim Analizi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS Tabanlı Karar Destek Sistemi Kullanılarak Planlanması

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2017, Yangın Sahasına Ulaşım olanaklarının CBS Karar Destek Sistemi İle Belirlenmesi: Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Örneği

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2016, Tigercat 635D Sürütücü Kullanılarak Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Verim ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

 • -Tübitak 1001, Yürütücü, 2015, Orman Yolu Standartlarının Yükseltilmesinin Orman Ürünlerinin Toplam Ekonomik Değeri ve Uzak Nakliyat Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

 • COST, Araştırmacı, 2015, Alçak İrtifa İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Veriler Kullanılarak Toprak Amenajman Sistemlerinin Geçici Oyuntu Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2014, Orman Ürünleri Nakliyatının Planlanması Amaçlı CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 2014, İnsansız Hava Araçlarının Orman Yollarının Projelendirilmesinde Kullanım Olanakları

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2013, Dağlık Arazilerde İnce Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sisteminin Uygulanması Kahramanmaraş Örneği

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2012, Orman İçi ve Kenarı Yol Ağlarında Ekolojik Sanat Yapıları Üzerine Araştırmalar

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2011, Dağlık Arazide Kalın Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sistemi Uygulanmasının Ekonomik ve Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2011, Orman Yangınlarının Öncesinde ve Sonrasında Koruma Amaçlı Altyapı Sistemi Olarak Orman İnşaatı Tesisleri Türkiye Yunanistan İkili İşbirliği Projesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2011, CBS Teknikleri Kullanılarak Orman Yollarının Yangın Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi

 • Diğer (Ulusal), Araştırmacı, 2009, Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde Ağ Modeli Tabanlı Optimizasyon Teknikleri Kullanılarak Orman Ürünleri Transport Maliyetinin Minimizasyonu

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2009, Yangın Sahasına En Kısa Sürede Ulaşımı Sağlayacak Optimum Güzergahın Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar Destek Sisteminin Kullanılması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2008, Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin Uygulanması ve Türkiye Ekonomisine Yapacağı Katkının Belirlenmesi

 • TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 2006, Türkiye Ormancılığı Şartlarında Modern Optimizasyon Yöntemleri ve CBS Kullanarak Orman Yolu Planlama Modelinin Geliştirilmesi ve KSÜ Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanında Uygulanması

 • TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 2006, WEPP modeli ve GIS teknikleri kullanılarak Kahramanmaraş Kartalkaya yağış havzasında sediment üretiminin ve tahmini toprak kayıplarının belirlenmesi

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2005, Makineli Üretimde Kullanılan Ekipmanların Orman Toprağı Üzerinde Oluşturduğu Etkiler

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2004, KSÜ Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanında Orman Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Coğrafi Bilgi Sistemi CBS Temelli Veri Tabanı Oluşturulması İçin Jeodezi ve Fotogrametri Laboratuarının Geliştirilmesi

 • Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, 2000, Juniper Inventory by Using High Resolution Digital Images OSU and USDA Forest Service Oregon USA