Projeler

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2017, Öğretim Üyelerinin Finansal Refah Düzeyi: Kuzey Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversitelerde Ampirik bir Analiz

  • Kalkınma Bakanlığı, Proje Koordinatörü, 2017, Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız

  • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2015, TRA1 Bölgesindeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yenilik İnovasyon Araştırması