Ad Soyad Birim Telefon
Prof. Dr. Abdullah IŞIKLAR Psikoloji Bölümü (224) 300 36 80
Prof. Dr. Abdullah IŞIKLAR Sosyal Psikoloji ABD (224) 300 36 80
Prof. Dr. Serap AKGÜN Psikoloji Bölümü
Prof. Dr. Serap AKGÜN Sosyal Psikoloji ABD
Prof. Dr. Serap AKGÜN Deneysel Psikoloji ABD
Doç. Dr. Gazanfer ANLI Psikoloji Bölümü
Doç. Dr. Gazanfer ANLI Sosyal Psikoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Aslı YAYAK Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aslı YEŞİL Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aslı YEŞİL Sosyal Psikoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Aslı YAYAK Sosyal Psikoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Nuray MUSTAFAOĞLU ÇIÇEK Psikoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Nuray MUSTAFAOĞLU ÇIÇEK Klinik Psikoloji ABD
Dr. Öğr. Üyesi Nuray MUSTAFAOĞLU ÇIÇEK Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ABD
Dr. Öğr. Üyesi Nuray MUSTAFAOĞLU ÇIÇEK Gelişim Psikolojisi ABD
Arş. Gör. Sercan BALIM Psikoloji Bölümü
Arş. Gör. Sercan BALIM Klinik Psikoloji ABD
Arş. Gör. İlgün BİLEKLİ BİLGER Psikoloji Bölümü
Arş. Gör. İlgün BİLEKLİ BİLGER Klinik Psikoloji ABD