Ad Soyad Birim Telefon
Prof. Dr. Ömer KOZ Kimya Bölümü (224) 300 35 98
Prof. Dr. Ömer KOZ Organik Kimya ABD (224) 300 35 98
Doç. Dr. Ender Gökhan GECE Kimya Bölümü (224) 300 35 33
Doç. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Kimya Bölümü (224) 300 35 29
Doç. Dr. Yunus KAYA Kimya Bölümü (224) 300 36 05
Doç. Dr. Ender Gökhan GECE Fizikokimya ABD (224) 300 35 33
Doç. Dr. Yunus KAYA Fizikokimya ABD (224) 300 36 05
Doç. Dr. Ece ÜNÜR YILMAZ Analitik Kimya ABD (224) 300 35 29
Doç. Dr. Gamze KOZ Kimya Bölümü
Doç. Dr. Gamze KOZ Anorganik Kimya ABD
Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYA ÖZSEL Kimya Bölümü (224) 300 34 73
Dr. Öğr. Üyesi H. Esma OKUR KUTAY Kimya Bölümü (224) 300 35 48
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN Kimya Bölümü (224) 300 36 57
Dr. Öğr. Üyesi Burçak KAYA ÖZSEL Analitik Kimya ABD (224) 300 34 73
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZEN Anorganik Kimya ABD (224) 300 36 57
Dr. Öğr. Üyesi H. Esma OKUR KUTAY Anorganik Kimya ABD (224) 300 35 48
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Salih HIZIR Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Salih HIZIR Biyokimya ABD
Dr. Öğr. Üyesi Baybars KÖKSOY Kimya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Baybars KÖKSOY Organik Kimya ABD
Arş. Gör. Ayşegül Çiğdem ADIGÜZEL Kimya Bölümü (224) 300 35 92
Arş. Gör. Berna NİŞ Kimya Bölümü (224) 300 36 78
Arş. Gör. Dr. Mustafa ÇİFTÇİ Kimya Bölümü
Arş. Gör. Berna NİŞ Analitik Kimya ABD (224) 300 36 78
Arş. Gör. Ayşegül Çiğdem ADIGÜZEL Fizikokimya ABD (224) 300 35 92
Arş. Gör. Dr. Mustafa ÇİFTÇİ Organik Kimya ABD
Arş. Gör. Ayşe HALIÇ Kimya Bölümü
Arş. Gör. Ayşe HALIÇ Organik Kimya ABD
Arş. Gör. Cansu AKYEL Kimya Bölümü
Arş. Gör. Cansu AKYEL Anorganik Kimya ABD