Site Logo

Dr. Öğr. Üyesi Ekber Şah AHMEDİ

Picture of the site owner

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi > Sosyoloji Bölümü

Çalışma Alanları

Din Sosyolojisi

Sekülerleşme Teorileri

Sekülerizm ve Postsekülerizm

Batı Dışı Modernlik

İletişim

Adres

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi B Blok / 253